Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, övülmekten hiç hoşlanmadığını ve kendini beğenmekten korktuğu için dua ettiğini belirtiyor. Tarihçe-i Hayatı'nda çeşitli özellikleri sıralanmış. Bunu acaba Üstad istemiş midir?


Tarihçe-i Hayat eserini Üstad'ın talebeleri hazırlamıştır. Hususen Zübeyir Ağabey'in önemli katkıları olmuştur.

Hazırladıkları eser şimdikinin üç katı büyüklüğünde, yani üç ciltten meydana gelen bir kitap olarak Üstad'a takdim edilmiştir. İçinde, Üstadımız'ın bazı kerametleri ve şahsını çok nazara veren yazılar bulunmaktaydı. Bunun üzerine Üstadımız, kendisini nazara veren bütün yazıları çıkartmış ve bazılarının yerine imani bahisleri koymayı tercih etmiştir. Böylece üç cilt olan kitap, tek cilt haline gelmiştir.

Sonuç itibarı ile bu Tarihçe-i Hayat, Üstad'ın hayatını anlatmaktan ziyade Risalelerin serüvenini ihtiva etmektedir, diyebiliriz.