Dördüncü Söz'de ifade edilen, hayal ve şimşek için ortaya konan tespitler hakkında bir çalışma var mıdır?


İlgili risalede, aşağıda da belirtildiği gibi iki ayrı tespit geçmektedir. Birincisi şimşek için, bin sene denirken, ikincisi olan hayal için de elli bin senelik mesafe tespiti ortaya ifade edilmektedir.  İfadelerin orijinal şekli şöyledir: 
"Bir kısım ehl-i takvâ berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat’ eder."(1)  
Bu konuda yapılmış bir çalışmanın varlığından haberimiz yoktur. Ancak ümit ediyoruz ki, bilime de ışık tutacak olan bu tespitler, ileride bilim adamları tarafından incelenecek ve önemli veriler elde edilecektir.
(1) bk. Sözler, Dördüncü Söz.