Yemek mucizesi anlatılırken, neden "yüz seksen" deniyor, "yüz altmış" olması lazım değil mi?


Hadisin geçtiği kaynaklar: Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1/292; el-Heysemî, el-Mecmeu’z-Zevâid, 8/303.

Üstadımızın yaptığı rivayet yukarıdaki kaynakta aynen geçmiştir. Eyyub El Ensarî Hazretlerinin rivayetidir ve yüz seksen ifadesi de orada geçmektedir. Daha doğru bir ifade ile "yüz seksen" tesbiti Üstadımıza ait değildir, rivayet olduğu gibi nakledilmiştir. Şifayı şerh eden Aliyyü'l-Kari, bu konuda şu izahı yapar:

"Daha sonra yirmi kişi daha gelerek bu yemekten yediği de anlaşılıyor."