Ayetü'l-Kübra, Hülasatü'l-Hülasa ve Münacaat arasında fark var mıdır?


Hülasatü'l-Hülasa; Ayetü'l-Kübra risalesinin özetidir ve Apapçadır.

Ayetü'l-Kübra ise, hem Arapça ifadeler vardır ki, onlar Hülasatü'l-Hülasa'da geçiyor. Hem de Osmanlıcadır.

Münacaat ise, yukarıda ismi geçen iki eserle bir bağlantısı yoktur. Üstad'ın yalvarış ve yakarışını ihtiva eden bir dua eseridir. Varlığın dili ile bir münacaattır...