Yirmi Dördüncü Söz'deki; Sekizinci Asıl ile Onuncu Asıl aynı şeylerden bahsediyor. Birbirleriyle alâkalı mıdır?


Sekizinci Asıl: Kıyamet vaktinin ve bazı ehemmiyetli kişilerin gizli bırakılmasının sebepleri izah ediliyor.  Mehdî, Süfyan, Deccal, Ye'cüc ve Me'cüce dair bazı izahlar yapılıyor. Burada sevaplardan çok, şahıs ve taifeler üstünde duruluyor.

Onuncu Asıl: Bazı işlerin fazilet ve sevabına yahut kötülüğüne dair rivâyetlerde mübalâğa olarak görülen hususların izahı yapılıyor.