Tesettür Risalesi'nde bayanlardan neyi, nasıl giyinmeleri isteniyor? Tesettürden kasıt nedir?


Tesettür Risalesinin gayesi ve hedefi; farz olan örtünmenin akli gerekçelerini ve hikmetlerini beyan ve izah ederek, hanımları bu noktada ikna ve örtünmeye teşvik içindir. Tesettür; bayanların ve erkeklerin mahrem yerlerini Allah’ın emrine uygun bir şekilde örtmesidir. Fıkıh kaynaklarında bu örtünmenin şekli ve nasıl olacağı tafsilatı ile anlatıldığı için, Üstad Hazretleri bu kısmı onlara havale ederek, tesettürün hikmet ve gerekçelerini aklı tatmin edecek bir şekilde izah ve ispat ediyor.

Risale-i Nurlar bir iman ve ahlak tefsiridir, fıkıh kaynağı değildir. Bu sebeple fıkha dair konulara girmemiş, bu konuları ehline havale etmiştir. Hal böyle iken, neden Risale-i Nurlar tesettürün fıkhi kısmından bahsetmiyor demek çok yanlış olur.

Bayanlarda tesettürün farz olan iki rüknü vardır; birisi el ve yüz hariç vücudun her yerini örtecek şekilde giyinmektir. Diğeri ise, vücut hatlarının belli olmayacak şekilde elbisenin bol olmasıdır. Bu iki rükün kemali ile yerine getirilir ise farz yerine gelmiş sayılır. Bundan sonrası kişilerin kendi tercihine kalmış bir meseledir. Dileyen çarşaf giyer, dileyen pardösü giyer, dileyen burka takar.

Bu örtünme biçimleri coğrafi ve kültürel şartlara göre değişir. İslam bu alanı insanların kültür ve örfüne havale etmiştir. Bazı insanların bir yerel örtünme biçimini bütün örf ve coğrafyalara dayatması, böyle olacak bundan başkası olmaz demesi, doğru bir yaklaşım değildir. Çarşaflı pardösülüye, pardösülü de çarşaflıya saygı duymak zorundadır. Örfi olan bir şeyi, farz gibi lanse etmek caiz olmaz.