Hidayetin de gaflette olduğu gibi mertebeleri var mıdır; açıklar mısınız?


En büyük hidayet, iman nuruna kavuşmaktır. İman ise, “insanın cüz’î iradesini sarfından sonra, kalpte hasıl olan bir nur” şeklinde tarif edilmektedir. Yani, hidayeti talep eden; insanın cüz’î iradesidir. Gafletin mertebeleri olduğu gibi, hidayetin de mertebeleri vardır. Elbette bir âmi müminin hidayeti ile bir sahabenin hidayeti eşit olmaz, aralarında dağlar kadar fark vardır.

Hidayetin zıddı dalalettir, yani istikametten uzak yanlış yollardır. Hidayetin devamında ve sürekli oluşunda, yine insanın bütün dalalet yollarından ve Ehl-i sünnet itikadına zıt düşüncelerden uzak kalması esastır. Hidayet nasıl irade ve talep ile geliyorsa, devamı da talep ve irade ile oluyor. İnsan hidayeti ister, Allah da nasip eder. Yine insan hidayetin devamını talep eder, Allah da devam ettirir.

İmanın kuvvetlenmesi için ibadet, takva ve tefekkür gibi ulvi hasletlerle bezenmek gerekir. Yani imanı tahkikiye çevirecek sebeplere yapışmak ve ibadetlere ciddiyet ile devam etmek ve takvaya önem vermek, insanın kalp ve ruh dünyasını berraklaştırır ve hidayet nurlarının devamına ve ziyadeleşmesine sebebiyet verir.