Üstad, kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ederdi, fakat yamalı ve çok eski kıyafetlerle dolaşırdı. Hasta olduğu zaman mahkemeye araba ile götürülürdü, kendisi bundan rahatsız olurdu. Bunları hangi hikmete binaen yapıyordu?


Üstad'ın böyle fakir ve sade yaşaması ve minnet altına girmemesinin iki önemli sebebi var.

Birisi; müferreh yaşayacak zenginlikte olmaması ve meslek itibari ile sade ve basit yaşamayı takvaya daha uygun görmesidir. Yani Üstad Hazretleri, kendi ifadesi ile iktisat ve bereket ile geçiniyordu. Bu yüzden azami iktisada riayet ediyordu.

Diğer sebebi ise; ilmin izzetini muhafaza etmek için, insanların eline bakmıyor, yardımlarını kabul etmiyordu. Zira insanların eline bakan ve yardımı ile yaşayan bir insan, insanlar içinde samimi bulunmaz ve etkili olamaz. 

Risale-i Nurların esası ihlas olmasından, Üstad Hazretleri azami bir şekilde bu eserlere gölge düşürmemek ya da tesirsiz kalmaması için, insanların eline bakmıyor ve onların yardımın kabul etmiyordu. Bu kaide hayatında kökleştiği için, bazen kaidenin dışına çıksa iman hizmetinin selameti için kader onu ikaz ediyordu. Yani hediye alsa hastalanıyordu.