"Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler" İzah eder misiniz?


İslam'ın hakikatlerini Müslümanlar, yaşantılarında tam temsil edebilselerdi, diğer insanlar dalga dalga İslam'a dehalet edeceklerdi, deniyor.

Ancak ne yazık ki, birkaç asırdır, Müslümanlar İslam'ın güzelliğini temsil edemediler ve hatta yanlış temsil ettiler. Bunun neticesinde de bırakın insanların dalga dalga İslamı benimsemelerini, İslam'dan soğudular.

İslam soyut değerler bütünlüğüdür; bunun ortaya çıkması ancak somut davranışlarımızla olur. Müslüman'ın her davranışı İslam olarak kabul edildiği için, "İşte İslam budur!.." deniyor. Güzel temsil edilmişse müşteri oluyor, aksi takdirde düşman kesiliyor.