Üstad kendisi sarık taktığı halde, neden talebelerine kravat takmalarını söylemiştir?


Üstad Hazretlerinin talebelerine kravat takmaları hususunda telkin verdiği yönünde bir ibare, Risale-i Nurlarda geçmiyor. Geçtiğine dair bir ibare ya da güvenilir bir kaynak varsa paylaşmanız rica olunur. 

Diğer bir husus, kravat takmanın dini açıdan bir sakıncası yoktur. Dileyen takar, dileyen takmaz, bu, kişilerin tercihine kalmış bir şeydir.

Dine uygun olan örfe uymak, Hanefi mezhebinde kullanılan bir usuldür. Yani toplumun normal, hatta bazen gerekli kabul ettiği örflere uymak normalken, uymamak  mürüvvetsizlik olarak addedilmiştir. Hatta kravat, devlet dairelerinde mecburi tutulmaktadır, tabi buna doğru demiyoruz; ama kişileri zor durumda bırakacak bir bağnazlık da yanlış olur kanaatindeyiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Üstad sarık taktığı halde neden sakal bırakmamış, ikisi de şeairden değil midir?