Üstadımızın "Kadir-i Zülcelal" ve "Sani-i Zülcelal" ifadelerini sürekli kullanmasının nedeni ne olabilir?


Risale-i Nurlar tefekkür ağırlıklı bir tefsirdir; ekseri kainat kitabını inceliyor. Kainat kitabında da en faal ve öne çıkan iki isim ve iki sıfat  Sani ve Kadir isimleri ve sıfatlarıdır. Bu yüzden Risale-i Nurlarda bu iki isim ve iki sıfat çokça zikrediliyor.
Bu iki ismin Celal ve Cemal isimlerine nispet edilmesi ise; Celal eserlerin üstündeki  haşmet ve azamete işaret ile Onun büyüklüğüne, Cemal de sanattaki ihsan, ikram ve ayrıca estetik güzelliklere ve hoşluklara işaret etmek ile Onun sonsuz güzelliğine ve şefkatine işaret etmek içindir. Aynı zamanda  bu iki isme intikal ettirmek içindir. Zira Celal ve Cemal isimleri, diğer bütün isim ve sıfatların bir nevi kaynağı gibidir.
Üstad Hazretleri bu hakikate şöyle işaret ediyor:
( اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ) Bu iki sıfatın Lafza-i Celalden sonra zikirlerini icap eden münasebetlerden birisi şudur ki:"
"Lafza-i Celalden, celal silsilesi tecelli ettiği gibi, bu iki sıfattan dahi cemal silsilesi tecelli ediyor. Evet, herbir alemde emir ve nehiy, sevap ve azap; terğib ve terhib, tesbih ve tahmid, havf ve reca gibi pek çok füruat, celal ve cemalin tecellisiyle teselsül edegelmektedir."
(1)
(1) bk. İşaratül-İcaz, Fatiha Suresi tefsiri.