"Deniz dibinde balıklar" insanların küfründen nasıl etkileniyorlar ki "İstirahatimizin selbine sebep oldular." diyorlar?


İnsanların imansızlık ve ibadetsizliklerinden dolayı afet ve belalar geldiği zaman, sadece insanlara ve masumlara değil, diğer canlılara ve mahlukata da zarar veriyor.

Mesela bir deprem  ya da sel veya toprak kayması gibi umumi musibetler geldiği zaman, sadece insanlar değil diğer canlı türleri de bundan nasibini alıyor. Bu mana ayette şu şekilde tasvir ediliyor:

"Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar." (Enfal, 8/25)

Üstad Hazretleri bu ayet hakkında şunları ifade ediyor:

"Yani, 'Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.'"

"Şu âyetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dar-ı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif, iktiza ederler ki, hakikatler perdeli kalıp, ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler âlâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i sâfilîne girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller, aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile mânevî terakki kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı."(1)

Özet olarak, burada balıklar diğer canlı türler adına seçilmiş bir örnektir. Maksat insanların zulüm ve ibadetsizlikleri yüzünden gelen musibet ve belalardan dolayı bütün canlılar direkt ya da dolaylı etkileniyor ve rahatları kaçıyor demektir. Zira kainat parçalanmaz bir bütün gibidir. Bir köşesinde olan hadise, bir şekilde diğer köşesinde hissediliyor. Bilimin bugün ispat ettiği evrendeki ekolojik denge buna şahittir.

(1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz'ün Zeyli.