Risalelerde hemen her yerde "bismihi sübhanehu" ifadesinin tercih edilmesinin sebebi nedir?


Bismihi, Onun adıyla başlarım demektir. Sübhanehu ise O her kusurdan münezzehtir, manasına geliyor.

Bu terkip zaten besmelenin yerini tutan ve onun yerine kullanılmasında bir sakınca olmayan bir terkiptir. Ayrıca ifade, genel itibari ile İsra Suresi'nde şu şekilde geçmektedir:

"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler. Her şey O'nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm'dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır." (İsrâ, 17/44)

Besmele, hamdele, salvele ve tenzih yani Allah’a hamd ve tenzih ve Resulü (asv)'ne salavat getirmek bütün alim ve evliyaların eserlerinin başında kullandığı sünnete dayanan bir gelenektir. İsra Suresi'ndeki hamd makamındaki ayetleri, Üstad Hazretleri hem Allah'a hamd için hem de bu güzel geleneği devam ettirmek için sürekli kullanıyor.

Diğer bir husus, besmele zaten her hayırlı şeyin başında çekilmesi gereken sağlam bir gelenek, hatta bazen vacip bir vazifedir.  Risale-i Nurların çok yerlerinde besmele tatbik edilmiş, ama bazen besmelenin yerini tutan hamdele ve başka ifadeler de kullanılarak eski unutulmuş gelenekler  ve ifadeler de yeniden ihya olsun için tercihan zikredilmiştir, denilebilir.