Miraç olayında, cennetten getirilen Burakla ilgili hazin bir aşk macerasından bahsediliyor. Bu aşk macerası hakkında bilgi verir misiniz?


Miraç seyahatinde beka âleminin varlıklarından biri olan “Burak”ın Peygamber Efendimiz (asm)'e tahsis edilmesinin sır ve hikmeti, Beka âlemindeki varlıkların Onu (sav.) aşk derecesinde sevdiklerini ilan ve ispat içindir.

Merhum Süleyman Çelebi de Burak’ın şahsında beka âlemindeki bütün varlıkların Habib-i Kibriya Efendimiz (asm)'e olan sevdalarını mısralara dökmüştür.

Resûl-i Ekrem’in getirdiği nur sayesinde ahiret yurdu ve cennet, cin ve insanlarla şenlenecektir. Eğer O olmasaydı, Ebedî Saadet olmayacaktı, cennetin her mahlûkundan istifade etmeye kabiliyetli olan cin ve insanlar, cenneti şenlendiremeyeceklerdi, böylece cennet sahipsiz ve virane kalacaktı.

Bülbülün güle olan aşkı, hayvanlar âleminin, bitkiler âlemine şiddetle muhtaç oldukları mânâsına geldiği ve bu ihtiyacı dile getirmesi için de bülbül seçildiği gibi; beka âleminin yaratıklarının da Hz. Muhammed (asm)'e muhtaç ve minnettar olduklarını, âdeta "Ey Allah’ın Resûlü! Sen olmasaydın biz ne yaratılırdık, ne cennette olabilirdik, ne de cennet nimetlerinden istifade edebilirdik!” dercesine, Burak gibi varlıklar Allah’ın emriyle koşup gelmişler, onlar adına Peygamber Efendimiz (asm)'e karşı sevgi ve minnettarlıklarını dile getirmişlerdir.

Mirac seyahatinde melekleri temsilen Hz. Cebrail (as), cennet hayvanlarını temsilen de Burak, Resulullah Efendimiz (asm)'in hizmetine tahsis edilmiştir.