Hava zerresi, Cenâb-ı Hakk’ın Semi’, Basîr, Mürîd, Alîm, Kadîr gibi bütün esmâsının tecelliyâtına mazhar olmuş ki, bu hârikà işler teşekkül ediyor. Diğer unsurlarla hava unsurunun farkı var mı?


Bir anda çok işleri birlikte ve gayet muntazam olarak görme özelliği bütün zerreler için de söz konusudur. Ancak, hava, nuranî ve latif bir tabaka olduğu için, tevhide dair nakışlar ve deliller daha berrak ve parlak görünüyor.

Hava, çok ince ve latif bir perde iken, ona yüklenen vazifeler ve hikmetler çok büyük ve karmaşıktır. Bu sebeple havanın o neticeleri vermesi ve onlara masdar ve kaynak olması imkânsızdır.

Hava unsuru tenteneli şeffaf bir perde gibidir, dikkatle bakıldığı zaman arka cephesinde Allah’ın kudret eli ve sıfatları çok berrak bir şekilde görünür.