Üstadımızın Risalelerde hep sünbül çiçeğinden misal vermesinin hikmeti nedir?


Bu gibi temsiller ve örnekler, yüz binlerce türlere işaret etmek için bir kalıp, bir işaret levhası hükmündedir. Dolayısı ile ayrı bir hususiyeti, mümtaz bir vasfından dolayı diğer türlere tercih edilmiş değildirler. Asıl mesele sanatın hangisi olduğu değil, sanat üstünde parlayan Sanatkarın marifetidir. Bir bakış açısını insanların nazarında tesis edilmesi için, elbette bir iki sanat öncülük edecek ve bir model vazifesini görecektir.

Mesela, Kur’an'da incir ve zeytin zikredilir, bu iki meyve mübarek de diğerleri az ya da hiç mübarek değil anlamına gelmez. Bu iki mübarek meyve, diğer türlere bir kalıp bir levha vazifesini görüyor. Bu gibi tercihlere böyle bakmakta fayda vardır. Şayet Allah bu iki meyveyi değil de başka iki meyveyi misal getirse idi, bu kez de o iki meyve hakkında neden bunlar tercih edilmiş, denilecekti.

Kur’an’ın hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nurlardaki elma, sümbül, nar gibi misallere de bu kabilden ve bu zaviyeden bakabiliriz.