Yirmi Üçüncü Mektub'ta Peygamber Efendimizin altmış üç yaşında vefatının hikmeti anlatılıyor. Peki, yetmiş, seksen yaşındaki bir adam, o yaştaki halini nasıl sünnete uyduracak?


Peygamber Efendimiz (asm)'in bir şeyi sünnet, yani uyulması gereken bir yol yapması için ille yaşaması gerekmiyor. Onun kavli ve tavsiyeleri de sünnettir. Yani ihtiyarlıkta nasıl hareket edilmesi gerektiğini mübarek sözleri ve tavsiyeleri ile de bildirebilir. Sünnet sadece fiil ve ahvaldan müteşekkil değildir.

Mesela, kadınların nasıl hareket etmeleri hususunu akvali yani sözleri ile tarif ediyor. 

Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde ifade ediyor:

"BİRİNCİ MESELE: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: akvâli, ef'âli, ahvâlidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir..."(1)

Kaldı ki, altmış üç yaş zaten ihtiyarlık yaşıdır. Bunun üstündeki yetmiş seksen yaşları da ondan farklı olmayacaktır. Altmış üç yaşında yaşananlar, ileriki yaşlarda yaşanacak şeylerdir. Yani altmış üç yaş, yaşlılık için bir modeldir. Yetmiş yaşında yaşadığımız hayat ile altmış yaşında yaşadığımız veya yaşayacağımız hayat farklı değildir; sıhhat elverdiği nisbette kulluk yapmak ve dine hizmete devam etmektir.

Din ve dünya dengesi bütün hayatı kucaklaması gerekiyor; genç ihtiyar farketmez.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.