Üstad, batılı tasvir etmenin safi zihinleri bulandıracağını söylüyor. Üstad'ın ifade ettiği aşağıdaki cümle batılı tasvir olmuyor mu? "Meselâ, Rusya´da hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler."


Batıl fikirleri etraflı ve derinlemesine izah etikten sonra bu fikri çürütmeye kalkmak şeklinde safi zihinler için  riskler ve tehlikeler vardır.

Safi zihinden kast edilen şey, avam ve derin meselelere girmeye kabiliyeti olmayan basit düşünceli insanlardır. Bu insanlar da ekseriyeti teşkil ettiği için, irşat ve nasihatte batılı genişçe tasvir edip açmak bu insanları şüphe ve inkara sürükleyebilir. Bu yüzden batıl fikir ve düşünceleri genişçe izah etmeden çürütmek gerekir. Risale-i Nurların tarzı bu minval üzeredir. Yani Nurlar batılı saklı ve gizli tutup, esaslarını ve fikirlerini temelden çürütüyor.

Risale-i Nur, muhatabına batılın reklamını ve izahatını yapmıyor. Sadece o yanlış ve batıl  düşüncenin esassız ve çürük noktalarını gösteriyor, teferruata girip  zihinleri bulandırmıyor.

Eski zamanlarda yazılan kitaplara dikkat ile bakıldığında, önce batılı güzelce ve etraflıca tasvir edip izahını yapar, sonra da onu çürütmeye başlar. Bu da batılın talim ve yayılmasında önemli bir araçtır. Hatta felsefeyi çürütmek için yazılan kitaplar okuyan insanlar felsefe içinde boğulup öyle çıkıyorlar. Faydadan ziyade zarar görüyorlar. Belki bu gibi kitaplar ehil ve uzman olanlar için güzel bir kaynak olabilir. Lakin avam için iyi bir irşat olmayacağı muhakkaktır.     

“Rusya´da hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler." ibaresinde itikadi bir risk yoktur. Yani batıl kavramı daha çok itikat ve fikir bakımından değerlendirilmiştir.

Ayrıca bir hakikati ifade etmek ve durumun vehametini nazara vermek için en öz ve en zararsız ifade kullanılmıştır. Bu kadarcık beyanın safi zihinleri bulandırması mümkün değildir. Yoksa hiçbir beyanda bulunmamak gerekir. Kur’an ve sünnette bundan daha ağır ifadeler geçmektedir.

Bize göre bu ifadeler haddi aşıp edebi rencide etmiyor. Bilakis o zamanın içtimai ve siyasi durumunu çok güzel bir şekilde özetliyor.