Güzellik ve hayır gibi sabit kavramlara çirkinlik ve şerrin nisbeti ile güzellik ve hayrın yüzlerce mertebesi çıkarken; acaba çirkinlik ve şerre hakaiki sabite deyip, güzellik ve hayra da hakaiki nisbiye diyebilir miyiz?


Çirkinlik ve şer sabit değildir; sabit olan hayır ve hüsündür. Zira, hayır ve hüsün daimi ve ezeli bir cemal ve kemalden kaynayıp geliyor. Yani kainattaki bütün hayır ve güzellikler sonsuz kemal ve cemalin sızıntıları, işaretçileri hükmündeler. Sabit ve esaslı olmaları oradan geliyor. 

Lakin çirkinliğin ve şerrin sabit ve esaslı olması için böyle  daimi ve ezeli bir kaynağı bulunmuyor. Hatta çirkinlik ve şer telakki ettiğimiz şeyler hayır ve güzelliklerin anlaşılmasına hizmet ettiği için, dolaylı olarak onlar da güzel ve hayır addediliyorlar. Bu sebeple şer ve çirkinliklere sabit ve daimi nazarı ile bakamayız.

Yalnız hayır ve güzelliklerin şer ve çirkinlerin keskinleşmesine ve ne kadar nefret edilmesi gereken bir meta olmasına bir katkısı ve müdahalesi olabilir. Bu müdahale elbette şer ve çirkinlikleri sabit bir hakikat yapmaz, bunu da bilmek gerekir.

Özet olarak, sonsuz güzelliğin karşısında sonsuz çirkinlik olmuş olsa idi, o zaman çirkinliğin de sabit ve sonsuz mertebeleri olabilirdi.