Risalelerde bahsedilen peygamber mu’cizelerini daha net bir şekilde anlatır mısınız?


Peygamberlerin mu’cizeleri hakkında siyer ve hadis kitaplarında yeterli izah ve tafsilat bulunmaktadır, o kaynaklara bakılabilir. Sadece numune olarak birkaç misal verelim:

"Andolsun, Dâvûd'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. 'Ey dağlar, onunla beraber tesbih  edin ve ey kuşlar (siz de).' Ve ona demiri yumuşattık. Geniş zırhlar yap, dokumasını ölçülü yap ve (hepiniz) iyi işler yapın. Çünkü ben, yaptıklarınızı görmekteyim. diye vahyettik." (Sebe Suresi, 34/10-11).

Hz. Dâvûd (as) hakkında Kur'ân-ı Kerîm'den gelen rivâyetler; Hz. Dâvûd’un (as) çok güzel bir sesi olduğunu, kendisine verilen Zebur'u okumaya başlayınca, dağların ve kuşların onu dinlemek üzere etrafında toplandıklarını bildirmektedir.

Peygamber Efendimizin (sav.) mu’cizelerini Müslümanların yanı sıra gayr-i müslimler de görmüş ve bu vesile ile birçok kişi imana gelmiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin (sav.) bazı mu’cizeleri şunlardır:

1. Düşmanlara Karşı Kazanılan Zaferleri ve Fetihleri Müjdelemesi:

"İşte, nakl-i sahih-i kat’î ile, Ashabına haber vermiş ki:

“Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i Irak, hem feth-i İran, hem feth-i Beytü’l-Makdise muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz.”

"Haber vermiş. Hem 'Tahminim böyle' veya 'Zannederim' dememiş. Belki, görür gibi kat’î ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hâlbuki haber verdiği vakit, hicrete mecbur olmuş, sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı."(1)

2. Ümmeti Hakkında Bilgi Vermesi:

"Hem ferman etmiş ki:

زُوِيَتْ لِىَ اْلاَرْضُ فَاُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ اُمَّتِى مَا زُوِىَ لِى مِنْهَا

["Yeryüzü benim için büzülüp katlandı. Bana onun doğuları ve batıları gösterildi ve ümmetimin mülkü benim için katlanan yerlere kadar ulaşacaktır. (Yani şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiç bir ümmet o kadar mülk zaptetmemiştir.)" (Müslim, Fiten, 19, 20.)]

deyip, 'Şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zaptetmemiş.' Haber verdiği gibi çıkmış."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup

(2) bk. a.g.e.