"Madem cemal, kemal, rahmet bakidirler ve sermedidirler. Elbette o cemal-i bakinin ayine-i müştakı ve o kemal-i sermedinin dellalı aşıkı ve o rahmeti ebediyenin muhtacı müteşekkiri olan insan, baki kalmak için darı bekaya gidecek..." Açıklar mısınız?


Sonsuz bir güzellik; kendisine aşık olmuş müştakların ebediyen yok olup gitmelerini istemez. Bu yüzden sonsuz güzellik, yani Allah’ın Cemil ismi kendisine aşk ile bağlanmış aşıkların ebedi yaşamalarını ve ebedi aşık olmalarını iktiza eder. Bu da ahiret ve cennet şeklinde tezahür ediyor.

Kendisine aşk ile bağlanmış aşıkları zeval ve ölüm çukuruna atıp, onları ebedi olarak yok etmek bir çirkinliktir ki, sonsuz güzellik ile bağdaşmaz. Nasıl ışık ile karanlığın aynı mekanda aynı anda durması imkansız bir şey ise, aynı şekilde hiçlik ve yokluk çirkinliği ile sonsuz güzelliğin Allah’ta cem olması mümkün değildir. Bu yüzden sonsuz güzellik demek olan Cemil ismi ahireti iktiza ediyor. Allah’ın sonsuz cemalini en güzel görüp en mükemmel bir şekilde ona ayna olan insandır. Öyle ise insan zeval ve yokluktan mahfuzdur.

Aynı şekilde sonsuz mükemmellik sahibi olan Allah’tan kusurlu ve noksan bir iş çıkmaz. İnsan manevi donanımı sayesinde Allah’ın sonsuz kemaline iyi bir seyirci, iyi bir ilancıdır. Böyle bir seyirci ve ilan ediciyi yokluk ve hiçlik kuyusuna atmak bir kusur bir leke bir noksanlıktır ki, sonsuz kemal ve sonsuz mükemmellik ile bağdaşmaz, uyuşmaz.

Yine sonsuz bir rahmet, kendine sonsuz bir derecede muhtaç olan insanı yokluk ve hiçlik deryasına atıp boğdurmaz. Boğdurması sonsuz şefkat ve merhamet ile bağdaşmaz. Öyle ise Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti insanın ebedi ve müferreh bir şekilde yaşamasını ister ki, bu da ancak cennet hayatı ile mümkündür. Demek sonsuz şefkat ahireti ve cenneti vacip bir derecede istiyor. Diğer bütün isimleri de aynı mefhum ve mantık ile okuyabiliriz.

Sonsuz olan Kerim ismi sonsuz ikram etmek ister. Sonsuz olan Rezzak ismi sonsuz rızık vermek ister ve hakeza...