"Ulûhiyetinin dairelerinde başka başka, fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları,.." cümlesindeki isimler ifadesini anlıyorum, "nişanları" ifadesini nasıl anlamalıyız?


Kainat iç içe, girift olarak sayısız alemleri içinde barındırıyor. Her bir alem bir ismin tecelli dairesi olup o ismi talim ve tarif ettiriyor. Yani alemler iç içe geçmiş bir gül goncası gibi, hepsi farklı bir ismin riyaseti altında Allah’ın isim ve sıfatlarına aynedarlık yapıyor, onu şuur sahibi varlıklara ilan ediyorlar.

Mesela; sema bir dairedir, bir alemdir. Bu dairede ve alemde reis; Allah’ın Celal ismidir. Dev galaksilerin sapan taşı gibi çevrilmesi ve zerrece yörüngesinden sapmaması; Allah’ın sonsuz azamet ve kibriyasını muhtevi olan Celal ismini kör olana bile gösterir. Bu sema dairesinde, diğer isimler Celal isminin komutasında ve gölgesinde tecelli ederler. Bu dairedeki azamet ve kibriya bir nişane olup, yani bir iz ve alamet olup, Celal ismini gösteriyor.

Yine bir çiçeğe nazar ettiğimiz zaman, oradaki ince sanatlar ve güzel kokular ve estetik işlemeler; Allah’ın Cemal isminin manasını zahiren ve galiben gösterir. Bu çiçek dairesinde de Allah’ın Cemal ismi reistir, diğer isimler bu ismin komutasında ve gölgesinde işlerler. Bu dairedeki ihsan ve ikramlar ise Cemal isminin nişanesi oluyor.

Bunun gibi kainatta ve mevcudatta her ismin kendisini izhar edip gösterdiği daireler ve alemler vardır ve bunlar iç içedirler. Ve o isimlerin manasına işaret eden fiiller de bir cihetle o isimlerin izleri ve nişaneleri oluyor.