Üstad Hazretleri birçok konuda, sanki yeni anlamış gibi, "şunu şunu yeni fark ettim" diyor. Üstad gibi büyük zatlar da mı sürekli terakki ediyorlar? Bu durum hayatlarının sonuna kadar da devam ediyor mu?


İnsanın fıtrat ve mahiyeti, nihayetsiz terakki veya tedenni etmeye göre programlanmıştır. Bu sebeple insan dünya hayatında son nefesine kadar sürekli terakki ve tedenni içindedir. Bu durum Peygamber Efendimiz (asv) için bile böyledir. Allah Resulü (asv) de sürekli terakki içinde idi.

Bu tespit ışığında meseleye bakacak olursak, Peygamber Efendimiz (asv) manen sürekli bir terakki ve tekemmül içinde olduğu için, her terakkisinde bir önceki makamı gaflet addediyor. Tabi bu gaflet nispidir; bizim anladığımız gibi bir gaflet değildir. Hâl böyle olunca, tövbe ve istiğfar manası Peygamber Efendimizin (asv) manevi âleminde de bulunuyor. Ama onun gafletine çok büyük peygamberler bile yetişemiyor.

Bu mülahazalarla meseleye baktığımız zaman, Üstad Hazretlerinin sürekli manevi bir keşif ve terakki içinde olması gayet normal ve makuldür.