ZÂT-I AKDES


En mukaddes (kutsal) zat.

Bütün noksan ve kusurlardan sonsuz derecede yüce olan (Allah).