Hayatın kadere işaretini izah eder misiniz?


Uzun açıklamalar gerektiren sorunuza ana hatlarıyla şöyle cevap verebiliriz:

Kader, her şeyin hem zatıyla hem sıfatları ve şuunatıyla Allah tarafından ezelde takdir edilmesidir. Güneşin büyüklüğü, ısısı, ışığı ve ışığındaki yedi rengi gibi nice özelliklerini Allah takdir ettiği gibi, bir çiçeğin de yapraklarının şeklini, rengini ve sair özelliklerini yine Allah takdir etmiştir.

Üstadımız, “hayatın pek çok sıfattan süzülmüş memzuç bir nakış” olduğunu nazara verir.

Buna göre hayatı da bir çiçek gibi, yahut bir güneş gibi düşündüğümüzde, ona takılan bütün sıfatlar, bütün duygular, onların sınırları, özellikleri hep İlahi kader ile takdir edilmiştir. Güneşin büyüklüğü, kolumuzun uzunluğu gibi, mesela, işitme sıfatımızın sınırları da yine kader eli tayin edilmiştir.

Hayatın kendisi bir kader ile ortaya çıktığı gibi, hayata hizmet eden bütün bir kainattaki ölçüler, nizamlar, mizanlar da bir cihetiyle hayatın kadere işaretleri olarak değerlendirilebilir.