"Hizmet-i Kur'an'iyenin hürmetine taarruz, hakaik-i imaniyenin kudsiyyetine hürmetsizlik etmiş olur." ifadelerini açıklar mısınız?


İmana hizmet eden Risale-i Nur cemaatini bir vücut gibi hayal edecek olursak, her bir Nur talebesi bu vücudun birer azası ve duygusu gibidir. Nasıl vücudun bir azası hastalandığı zaman bütün vücudu kendi ile meşgul edip, vücudun genel huzur ve ahvalini bozarsa, aynı şekilde bir Nur talebesi de iman hizmetinde bulunan manevi vücudun sıhhat ve afiyetini, ihlası kırmakla bozarsa, o manevi vücutta rahatsızlıklara sebebiyet verir ve huzuru kaçırır. Bir vücudu ayakta tutan nasıl ruhsa, manevi vücudu ayakta tutan ise ihlas ve samimiyettir. Kim ihlas ve samimiyeti bozup kırarsa, o manevi vücut da ruh kalmaz, dağılma ve niza başlar.

O zaman bir Nur talebesi cemaatten müteşekkil vücudun ruhu olan ihlasa mugayir hareket ederse, diğer azalar olan Nur talebelerinin hukuk ve hakkına tecavüz etmiş oluyor. Zira cemaat bedenini ayakta tutmak bütün Nur talebelerinin ihlas ile hareket etmesine bakıyor. Herkes ihlas ile hareket ederken, kim ihlassız hareket ederse, cemaat bedenini sabote etmiş ve cemaatin huzurunu bozmuş olur. Bu da diğer cemaat mensuplarına bir haksızlıktır, bir tecavüzdür.

Hem bu cemaat Kur’an hizmeti yaptığı için, ihlassızlık ile bu cemaatin huzurunu ve dirliğini bozmak dolaylı ve zımni olarak Kur’an hizmetine hürmetsizlik olur. Aynı mana iman hizmeti için de geçerlidir. Yani iman hizmetinde mücadele veren manevi bedeni bulandırmak ve huzursuzluk çıkarmak, bir cihetle kutsi iman hizmetine saygısızlık olur. Çünkü bu manevi bedenin hayatı ve devamı o manevi bedeni oluşturan bireylerin ihlas ve samimiyeti iledir.   

Elinde Kur’an olan birisi, yüz kızartıcı bir suçu aynı anda işlese, dışarıdan seyreden birisi Kur’an ile o suç arasında bağlantı kurup, Kur’an’dan ya kaçacak ya da Kur’an’a taarruz edecek. Burada kabahat tamamen Kur’an’ı bir elinde, suçu da diğer elinde tutan adama aittir. Kur’an’ı tutan ellerin temiz olması gerekir.

Risale-i Nur talebeleri iman ve Kur’an hizmetinde bulundukları için, ihlası bırakıp, şahsi menfaat hesabına olan riyakar bir halete girdikleri vakit, elindeki o kudsi hizmetlere leke vermiş olurlar ki, bu da azim bir cinayettir.