İhlasın "en makbul bir şefaatçi ve en kerametli bir vesile-i makasıd olmasını" nasıl anlamalıyız, bu iki ifade arasındaki fark nedir?


Şefaat; genel anlamda, Allah’ın rahmet ve affına mazhar olmak demektir. Yalnız, Allah, bu rahmet ve affına mazhar olunabilmek için, bazı vesileleri araya koymuştur. Mesela, bu vesilelerden en büyüğü; Peygamber Efendimiz(asm)'in şefaatidir. Sırayla diğer mübarek ve salih insanların ve meleklerin şefaatleri gelir. İşte şefaatin ister genel anlamını, ister vesileler noktasından mazhariyetini celbetmenin en makbul ve kestirme yolu, ihlas ile samimiyettir.

Vesile-i makasıd ise; arzu edilen amaç ve gayeye ulaşmak için, en kısa ve kestirme yolu kullanmak demektir. Mesela, maksadımız Allah’ın rızasını kazanmak ise, bunun en kestirme ve kısa vesilesi ihlastır. Yine maksadımız cenneti kazanmak ise; yine bunun en kuvvetli vesilesi ihlası elde etmektir.

İhlas, amaca en çabuk ulaştıran bir vesiledir.