“Ubudiyet-i Ahmediye'nin ruhu duadır.” nasıl oluyor?


Dua, ihtiyaçlarını Allah’tan istemek, iman, hidayet, afv, mağfiret, rızık, şifa, sıhhat, afiyet gibi bütün hayırlar için Ona yalvarmak, Ona sığınmak, Ona güvenmek gibi, kulu Rabbine bağlayan çok kuvvetli mânevî bağların tümünü ifade eder.

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan, 25/77) mealindeki ayet-i kerime, bu manevi bağları düşünmeksizin yaşayan kişinin Allah katında bir değer taşımadığını ifade etmektedir.

Ubudiyet, kulluk demektir. Kulluğun gereği aczini, fakrını ve kusurunu idrak ederek Rabbinin dergahına iltica etmektir.