"Amma vehmî hastalık kısmı ise, onun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır." depresyon, panik atak gibi hastalıklara önem vermeyip üstüne gidilmezse kendini tekrar ediyor?


Vehim: Kelime olarak müphem ve mânasız korku, belirsiz fikir ve düşünce anlamlarına geliyor. Aynı zamanda  cüz'i ve ince mânaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti. Günümüzün tabiri ile asılsız ve mesnetsiz kuruntu demektir.

Akıl ve iradenin terbiyesine girmeyen ve insanı sürekli taciz eden bir duygudur. İnsan bu duygu sayesinde fikren ve manen teyakkuzda durur ve terakki eder. Bu duygunun esiri olmamak kaydı ile insana faydalıdır. Akıl ve kalp itminan bulsa da bu vehim kuvveti kolay kolay teslim-i silah etmez. Ancak ilimde ve imanda yüksek makam sahibi zatlar bu duyguyu teslim-i silaha mecbur ediyorlar.

Vehim, istem dışı olarak her insanda teyakkuz için takılmış nefis ve şehvet gibi bir cihazdır. Nasıl nefis mücadele için bir düşman olarak insana musallat edilmiş ise, vehim de insanı tahkik ve ilim noktasından teşvik için takılmış hükümsüz bir cihazdır. Allah hakkında uygunsuz ifadeler  bu vehim ve vesvese sınıfına giriyor. Bunun en büyük ispatı kişinin bu vehimlerden rahatsız olmasıdır. Yani insan, kalben tasdik ettiği bir şeyden rahatsız olmaz; demek bir rahatsızlık varsa, bu vehimdir.

İnsandaki nefis ve şeytanın, vehim ve vesveseler ile insanı taciz etmesi normal bir durumdur. Bu yüzden aklımıza gelen vesvese ve vehimleri kalben tasdik etmedikçe mesul olmayız. Şeytanın asıl planı kalbe ait olmayan bu gibi vehim ve vesveseleri kalbe ait gibi gösterip insanı taciz  ederek ümitsizliğe düşürmektir. Biz de bu vehim ve vesveselerin önemsiz ve kalbimize ait bir şey olmadığını ilmen bilirsek, şeytanın bu planı akim kalır.

Özet olarak, vehim ile psikolojik hastalıklar olan depresyon ve panik atağı aynı kulvara koymak yanlıştır. Vehim, normal bir durum iken, bu gibi hastalıklar normalüstü, hatta bazen de klinik vakalardır. Şu var ki, sınırlandırılmayan ve ifrata varan vehim, bir takım psikolojik rahatsızlıkları netice verebiliyor.

Üstad Hazretlerinin cevap verdiği vehim marazıdır ki, bu maraz az çok bütün insanlarda bulunan bir hasatlıktır. Bu sebeple psikolojik rahatsızlıklarda tedavi görmek ve onu özenle takip etmek gerekir.