"... fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlâka meftun ve izzet ve mübahata meyyal olan sahabeler,.." deniyor. Sahabelerin fıtraten ulvi hislere sahip ve yüksek ahlaka meftun oluşları doğuşlarından mı geliyor, yoksa sohbet-i Nebeviyeden mi?


Sahabeler de bizim gibi insanlardı, fıtraten özel bir imtiyaza sahip değildiler. Onları o yüksek mevki ve makama yükselten faktörlere dış faktörler demekte bir sakınca yoktur. İksir-i Nübüvvet ve sohbet-i Nebeviyenin tezkiye edici özelliği, bu faktörler içinde en kuvvetli olanlarıdır diyebiliriz...

İlave bilgi için tıklayınız:

- Sahabelerden bazılarının, dine hizmet ve ubudiyet noktasında bir İmam Gazzali, İmam Rabbani veya Üstad gibi zatlar kadar etkinliği olmadığı halde, makam olarak büyük olmalarını tam anlamakta zorlanıyorum. Açıklar mısınız?