Ene için neden “bir elif bir noktadan ibarettir” denilmiş?


"Ene" kelimesi elif harfiyle başlar, nokta ise küçüklüğe bir remizdir. Bilindiği üzere, atom da son derece küçüktür.

Ayrıca, "Allah" lafza-i celali de elifle başlar. Elif harfi Allah'a bir sembol olarak da değerlendirilir. Böylece "eneden hüve" görülebilir. Yani, kişi "Ben yaptım." dediği şeylerin gerçekte ilahi kudret ile vücuda geldiğini görür ve "Mülk Onundur, hamd de Ona mahsustur." der.