"İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe" cümlesine binaen; İslamiyet'in insaniyet-i kübra olmasını" izah eder misiniz?


İnsan olmak, büyük bir şeref ve yine büyük bir mazhariyettir. Bununla birlikte, bir kişi kendisine verilen insaniyet sermayesini yanlış yolda kullanırsa, yani aklını şer işlere yorar, hafızasına zararlı bilgiler doldurur, hayalini haramda dolaştırır, kalbini gayrimeşru sevgilerle kirletirse, bu insan ayetin ifadesiyle hayvan gibidir, hatta hayvandan daha aşağıdır.

Demek oluyor ki, sadece insan olmakla iş bitmiyor, insaniyet-i kübra olan İslamiyet’le şereflenmekle insaniyet korunabilecek ve hayvanlıktan daha aşağı mertebelere düşmekten kurtulabilecektir.