İkinci Söz, ana hatlarıyla neyi konu almıştır?


İkinci Söz; genel hatları ile iman edenlerle, inkâr edenlerin kâinata ve hâdiselere bakış açıları mukayese edilmektedir. Risale-i Nurların ekser eczaları bu minval üzeredir.

İkinci Söz aynı zamanda insanın cennet hayatını, bu dünyada dahi yaşayabileceğinin izahı ve isbatıdır.

"İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle: ..."(1) 

Mümin, iman nuru ile her şeyi güzele yorumladığı için, onun nazarında her şey güzel ve talihli oluyor. Kâfir  ise, küfür gözlüğü ile her şeyi inkâr edip kötüye hamlettiği ve hâdiselere öylece baktığı için, onun âleminde her şey kötü ve talihsiz oluyor. Bu mana İkinci Söz'ün özüdür ve Risale-i Nurların birçok yerinde bu mânalar izah edilmektedir.

(1) bk. Sözler, İkinci Söz.

Risalede geçen ilgili yerleri okumak için tıklayınız:

Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas.
Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, İkinci Nokta, İkinci Mebhas.