"Hoş ve faideli bir tenezzüh yap, dön ve o güzel manzaraları irae eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama,.." Hoş ve faydalı bir tenezzüh yaparak, geriye nasıl dönülür?


Tenezzühün bir manası, “gezinti, kırlara çıkıp bir süre dolaşma”dır. İnsan bu kısa gezintiyi tamamladığında asıl yuvasına döner. Bu ifade dünya hayatı için zikredildiğine göre, geriye dönülecek yer âhirettir, cennettir.

Âdem babamızın cennetten dünyaya gelip peygamberlik vazifesini yerine getirerek yine cennete dönmesi gibi, bütün peygamberler ve bütün salih kullar da dünyada bir tenezzüh miktarı kadar kalıp, bu kısa zaman içinde kâinatı Allah namına seyredip, ömürlerini onun rızası yolunda geçirerek ebedî saadet mahalli olan cennete dönerler.