Nur talebeleri ne zamana kadar siyasete karışmaz? Nurcular maddi cihada hazırlanıp da hicret edenlerin hareketlerine nasıl bakar?


Evvela, Risale-i Nurların imana dair hizmet prensipleri kıyamete kadar devam eder ve etmelidir. Cemaatin cemaat kimliği ile siyasete ram ve alet olması iman hakikatlerine haksızlık ve zulüm olur. Bu yüzden Nur cemaati kıyamete kadar gündelik politikaların vesilesi ve aleti olmaz ve olmamalıdır.

İkincisi, bir nur talebesinin kendi adına siyasete girmesi ve orada görev yapmasında herhangi bir sakınca ve yanlışlık yoktur. Yanlış olan, cemaatin kimliği ile siyasete kalkışmasıdır. Bu yanlışı yapmamak şartı ile, elbette siyasi sahada da Nur talebeleri hizmet edip boy gösterebilirler.

Üçüncüsü, Risale-i Nurların siyaseti, iman hizmeti ile toplumun ıslah ve terbiye edilmesidir ki, bunun dışındaki bütün siyasi politika ve mülahazalar bu temelin üstünde şekillenir. Yani toplum imanlı ve ahlaklı olduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Demek asıl ve temel hizmet; toplumun imani ve ahlaki düzeyde eğitilmesidir ki, Risale-i Nurların asıl misyonu budur. Risale-i Nurdan tahkiki iman dersini alan bir gencin, sokakları cehenneme çevirmesi, anarşi çıkarması ya da vatan millet haini olması kabil değildir. Devletin asıl eğitim politikası da bu değil midir?

Dördüncüsü, maddi cihat bireylerin değil, devlet emrindeki düzenli orduların vazifesidir. Bireylerin asıl cihadı nefsi ile olan mücadelesidir. Şayet maddi cihat vuku bulur, devlet de bizi  göreve çağırırsa, gidip gazi ya da şehit oluruz. Bunun dışında, bireylerin cihada yeltenmesi bidat ve sapkın mezheplerin tesirine girip sivil ve masum ayırt etmeden öldürmesi cihat değil, eşkıyalıktır. Ehl-i Sünnet inancında dahilde silaha sarılmak fitne ve nifak olarak değerlendirilmiştir. Öyle ise dahildeki arıza ve yanlışlığı gidermenin en güzel ve risksiz yolu iman ve Kur’an hizmeti ile ıslah-ı hal etmektir.