"... ve kuşların aynı havadan, birbirinin aynı nutfelerinden, hem birbirinin misli veya az farklı yumurtalarından..." cümlesinde, kuş nutfelerinin hava yapılı mı olduğunu söylüyor?


Yeryüzünde bilinen 114 element vardır. Kâinat kitabını meydana getiren bütün varlıklar bu elementlerden yazılmaktadır. Yani, kâinat âdeta 114 harfli bir alfabe gibidir.

Ancak, canlıların yapısında yaygın olarak kullanılan elementlerin başında; karbon, hidrojen, oksijen ve azot gelir. Canlıların genetik yapısını teşkil eden DNA molekülleri de yine ekseriyetle bu elementlerden hâsıl olmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerde buna dikkat çekilmekte, birbirine çok benzeyen yumurtaların temel yapılarını meydana getiren elementlerin aynı veya benzer olduğu belirtilmektedir.

Yumurtaların içerisinde belli oranda hava vardır. Havanın olmaması halinde yumurtadan yavru çıkmaz. Burada hava unsurunun her yumurtanın içerisinde bulunduğu nazara verilmektedir.

Burada esas dikkat çekilen husus, temel maddeleri aynı veya benzer olan elementlerden kuşların nasıl farklı şekillerde planlanıp programlandığı, değişik yapı ve şekilde meydana getirildiğidir. Bir yumurtadan bülbül meydana gelirken, aynı veya birbirine çok benzer ham maddeyi ihtiva eden bir başkasından kanarya, bir diğerinden serçe hâsıl edilmektedir.

Böyle bir yapının da ancak sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir yaratıcının eseri olabileceği nazara verilmektedir.