CEHALET


Bilmemek. İlmin zıddı.

Bak: Cehl-i mürekkeb