"Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır." Diğer mübah ameller derken,aklımıza gelen bütün mübah ameller mi? Mübah ameller zaten dünyevi olur. Uhrevi ameller mübah olmaz?


Bu sözde namaz kılanın bütün mübah ve meşru işlerinin ibadet hükmüne geçeceği ifade ediliyor. Yani sabah ile öğle namazını kılan birisinin, bu iki vakit arasında yaptığı bütün meşru fiiller, bu ders çalışmak olsun, inşaatta çalışmak olsun fark etmez, hepsi ibadet hükmündedir.

İnsanın yirmi dört saatlik bir gününü, yirmi dört kiloluk bir süte benzetecek olursak, nasıl süte az bir maya atılınca hepsi yoğurt oluyor ise, bir saatlik namaz da süte atılan bir maya gibi, insanın yirmi dört saatini hayra çeviren bir maya hükmündedir. Haram olmayan bütün işlerini hayra ve ibadete çevirir.

Namaz kılmayan birisinin yapmış olduğu hayır ve hasenat, elbette sevap olarak hanesine yazılacaktır. Hayır ve hasenat bizatihi sevap oldukları için, ayrıca namazla sevaba dönüştürülmeye muhtaç değildirler. Bu yüzden namaz kılmayan birisinin yapmış olduğu, bizatihi diğer ibadetler, aynı sevaptır.

Mübah; yapılıp yapılmamasında ibadet ve sevap olmayan, dünyevi ameller ve işler demektir ki, bu tamamen dünyevi amellere racidir. Uhrevi ameller zaten aslı itibari ile ibadet oldukları için mübah kapsamına girmezler. Dünyevi kelimesi hem meseleyi izaha, hem de tekide matuftur.