"İşte o damlalar ise, Nebiyy-i Peygamber olan bir Hakîm-i İlâhî'nin Kelâmullah içinde bulunan bir kelâmının bir nevi tefsiridir." cümlesinin izahını yapar mısınız?


İbrahim aleyhisselâm bir Hakîm-i İlâhîdir; hikmet derslerini bizzat Cenâb-ı Hak’tan taallüm etmiş, ders almıştır.

Onun "Batanları sevmem." manasındaki kelamı Kelamullah içinde, yani Kur’ân-ı Kerim'de yer almıştır. Her peygamber kıssasından alacağımız dersler olduğu gibi, bu kıssadan da alacağımız en büyük ders, kalbimizi fânilere bağlamamak, bütün muhabbetimizi Bâki ve Kadîm olan Allah’a hasretmek, mahlûkatı da yine onun namına sevmektir.