"Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i cam-ı aşk olan Mevlâna Cami" ifadesinin ışığında, Mevlâna Cami Hazretlerinin meşrebi ve mesleği hakkında bilgi verir misiniz?


Bu ifade, Mevlâna Câmi’nin, “yaratılışı aşkla yoğrulan ve Allah aşkıyla kendinden geçen bir tasavvuf büyüğü” olduğunu göstermektedir. 

Mevlânâ Câmi’nin asıl adı Abdurrahman bin Nizamüddin Ahmed’dir. 1414’ yılında İran’ın Cam kasabasında doğdu. İlk tahsilini Herat ve Semerkant’ta yapan Mevlânâ Câmi, medrese ilimlerini tamamladıktan sonra tasavvufa yöneldi. Bu sahadaki şöhreti İstanbul’a kadar dayandı...

Arap dili ve edebiyatına son derece vâkıf olan Câmî, doksanı aşkın eser vermiştir. Ülkemizde en çok tanınan eseri, Şark klasiklerinde ehemmiyetli bir yeri olan "Bahâristân"dır.