"Ona müteveccih olan en güzel masnuuna karşı lâkayd kalsın ve onunla konuşmasın ve alâkadarâne onu resûl yapıp güzel vaziyetinin başkalara da sirâyet etmesini istemesin? Kellâ! Konuşmamak ve onu resul yapmamak mümkün değil." izah eder misiniz?


Birinci âyet-i kerîme Allah katında dinin ancak İslam dini olduğunu beyan etmektedir. Hz. Muhammed aleyhisselatü-vesselâmın Allah’ın Resulü olduğunu ilan eden ikinci âyet-i kerîmenin devamında da ashab-ı kiramın meziyetleri anlatılmaktadır. Üstad Hazretleri o kısmın sadece giriş kısmını (ve Onunla beraber olanlar) almıştır.

Âyetlerin mealleri şöyledir:

“Şüphesiz, Allah katında (tek geçerli) din İslâm’dır.'' (Âl-i İmrân Suresi, 3/19)

“Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. …” (Fetih Suresi, 48/29)