"Ekser mevcudatla alakadar bir ruhun ab-ı hayatı ise; her şeye bedel bir Mabud-u Baki'nin bir Mahbub-u Sermedi'nin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir." İzah eder misiniz?


İnsanın kalbi dünya ve onun içindeki her şeyle alakadardır. Bu bakımdan, eşya ile insan arasında bir ünsiyet ve ülfet vardır. Hâlbuki her şey süratli bir şekilde ölüme ve zevale gidiyor. Bu da insanın kalp ve ruhunda ciddi yaralar açıyor.

Eşyanın zevalinden dolayı fazla ıstırap çekmemenin en güzel ve en tesirli yolu namazdır.

Namaz, insanın kalbini kesretten vahdete, yani eşyanın hakiki sahibi olan Allah’a çevirir.

Evet, gerçek mutluluk ve hakiki saadet, eşyada tecelli eden esmayı okumak, onlarda tezahür eden güzelliklerin hakiki kaynağı olan sonsuz cemal sahibi Rabbimize namaz ile iltica etmektedir.