"Ben de Sûre-i Nur’daki اَللهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَ اْلاَرْضِ (ilâ âhir) âyetinin rasathanesine girip, imanın dürbünüyle bu âyet-i hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuur-u imanî hurdebiniyle en ince esrarına baktım, gördüm." Neden rasathane diyor?


Çok uzaktaki şeyler rasathaneler (gözetleme yerleri), yani teleskopla ile görülürken, çok yakın ve küçük şeyler de hurdebini, yani mikroskopla görülür. Mesela, biz bizden milyonlarca yıl uzakta olan bir yıldızı ancak teleskopla görebilirken, elimizin üstündeki çok küçük mikrop ve bakterileri de ancak mikroskopla görebiliriz.

İşte iman ve ondaki hidayet nuru öyle bir teleskop ve mikroskop ki, Allah’ın marifetine işaret eden en büyük ve en uzak delilleri de gösterir, en küçük ve en görünmez delilleri de gösterir. İmanın nuru ile bakıldığında kabir bir cennet bahçesi, ölüm ebedi alemin mukaddemesi, kainat Allah’ın isimlerinin sergilendiği bir sergi salonu vs. İşte biz bu büyük ve ince hakikatleri imanın mikroskop ve teleskopu ile bilebiliyoruz.

İmandan gelen şuur aynı zamanda bir teleskop, yani rasathane olup, ayetin en uzak ve görülmesi müşkül manalarını gösteriyor. Mesela, İmam Gazali’nin iman şuuru, bir teleskop gibi, Kur’an’ın belagat kıvrımları içinde bulunan en uzak ve en ulaşılmaz ince manaları çıkarıp bize takdim ediyor ve hakeza…