Neden çoğu Nur talebesi camideki cemaati bırakıp kendileri cemaat yapıyorlar? Camiye gitseler daha güzel olmaz mı? Her cemaat böyle yapıyor.


Evvela, camiler Müslümanların ortak bir değeri, ortak bir mekanıdır ve birleştirici bir yöne sahiptir. Bu yüzden camilerimiz terke uğramamalıdırlar.

İkincisi, şayet her meslek ve meşrep sahibi kendi dergah ve dershanesini öne alıp, camiye gitmez ise, Müslümanlar arasında bir kamplaşma ve soğukluk oluşur. Meslek ve meşrepler arası kaynaşma ve kardeşlik bağları zayıflar. Bu sebeple camilerle kenetlenmemiz ve kaynaşmamız gerekir.

Üçüncüsü, cemaat sevabı ile camide kılmanın sevabı ayrıdır. Nasıl olsa dershanede cemaat ile kılıyorum diyerek camilere gitmemek olmaz. Zira camilerde kılmanın ayrı bir güzelliği ayrı bir sevabı vardır. Şu hadisler nazarlarımızı camilere çevirmek için yeterlidir:

"Camiye gidip gelen, Allah yolunda cihaddadır." [Taberani]

"Allah Teâlâ'nın en çok sevdiği yerler camilerdir." [Müslim]

"Camiler Allah’ın evidir. Camiye devam edenin, huzura kavuşmasına ve Sırattan geçip Cennete girmesine Allah Teâlâ kefildir." [Beyhaki]

"Güzel abdest alıp camiye giren Allah’ın misafiri olur. Allah Teâlâ da misafirine mutlaka ikram eder." [Beyhaki]

"Her namaz vakti camiye giden, ya Allah yolunda istifade edeceği bir ahiret kardeşi bulur, ya güzel bir ilme, ya hidayetini artıracak veya onu sapıklığa düşmekten muhafaza edecek bir kelimeye yahut rahmet-i İlahiyyeye mazhar olur." [Taberani]

Dördüncüsü, cuma ve bayram namazının cemaat ile ve camide kılma zorunluluğu, İslam birlik ve beraberliğinin ne kadar önemli bir hakikat olduğuna işaret etmeye yeterlidir. Öyle ise biz meslek ve meşrep mülahazası ile bu hakikati incitmemeliyiz.

Beşincisi, dershanede kılan kardeşlerimiz hakkında da suizanda bulunmamalıyız. Onlar camiye bir alternatif olsun diye dershanede namaz kılıyor değiller. Farklı mülahazalar ile dershanede kılıyorlar. Kimisi tesbihat için, kimisi akabinde ders okumak için, kimisi günahlara ve bidatlere maruz kalmamak için vs...