Barla Lahikası'nda: "Hem Hafız Ali ... başındaki kasketinin siperliğini dikmiş, ta hücumdan kurtulsun." deniyor. Kasketin siperliğini dikerek hücumdan nasıl kurtulmuş olabilir ki?


"Elhasıl: Süleyman'ın selim kalbi, Lütfi'nin lâtif ruhu imdadıma koşmak istemişler. Demek ki, Risale-i Nur'un şakirtlerinin ruhları birbiriyle alâkadardır. Cesetleri müteaddittir, ruhları müttehid hükmündedir... Hâzâ min fadli Rabbî."

"Süleyman Rüştü namındaki kardeşimiz, bu hadise gecesinden evvel, sabahleyin bana ve Bekir Beye dedi ki: 'Ben bu gece bir rüya gördüm. Bu rüyada siz Üstadımı vâlinin makamında vâli olarak gördüm. Etrafınızda hükûmet adamları bulunuyordu. Elinizde bulunan küçük bir kâğıda not yapmışsınız, nutuk söyleyecekmişsiniz. Sonra bir daha gördüm ki, Üstadım, siz, Bekir Bey ve Hüsrev bir paytona binmişsiniz, hükûmetten eve geliyordunuz.' dedi. O sabahın akşamı, hükûmet dairesinde aynı hal vuku bulmuş, paytonda aynı adamlar bulunup selâmetle eve dönülmüştür. İsticvab makamında söylenen sözler tam yerinde olduğu için, nutuk suretinde ona görünmüş."

"Hem Hafız Ali, aynı gecede, bana olan hücumu ve su-i kasdı kendine karşı görmüş. Sabahleyin başındaki kasketinin siperliğini dikmiş, tâ hücumdan kurtulsun."(1) 

Şapka kanunu gereğince, siperlikli şapka giymek mecburi olup, giymeyen kanuna muhalefetten dolayı hapse ve zulme maruz kalıyor. Bu siperlikli şapka yüzünden başta merhum İskilipli Atıf Hoca olmak üzere binlerce insan zulüm ve haksızlıklara maruz kalmışlardır. Bu tarihi süreç bilinmediği için, elbette siperlik dikmek ile hücum ve zulüm arasında bir ilişki ve alaka kurulamaz.

Şapkadaki siperliğin yani ibiğin hem secdeye mani olması hem de frenklerin bir sembolü olmasından dolayı, Hafız Ali Ağabey şapkanın siperliğini söküp öyle giyiyormuş. Hafız Ali abi rüyasında bu şapka yüzünden bir hücumun geleceğini gördüğü için, sabah olunca o siperliği dikmiş. Dikmesindeki amaç, zalimlerin hışmından ve zulmünden hem Üstad Hazretlerini hem de kendini muhafaza etmekmiş. Bizce gayet mantıklı ve mutedil bir davranış.

(1) bk. Barla Lahikası, (145. Mektup: Haşiyeler).