Risalelerden "şirk" hakkında bir örnek verir misiniz?


Şirk, Allah’a ortak koşmak demektir ki, bu genel hatları ile iki  çeşittir. Bunlardan birisi uluhiyette şirk, diğeri ise rububiyette şirktir. 

Uluhiyette şirk, ikinci bir İlahın tasavvur edilmesidir ki, Mecusilerin hayra ayrı, şerre ayrı iki İlah tasavvur etmeleri buna örnek olarak verilebilir. Bu manada Hristiyan ve Yahudiler de şirk içindedir. Zira onlar da peygamber ve meleklere uluhiyet isnat ediyorlar.  

Şirkin ikinci çeşidi olan rububiyette şirk ise, tek İlahı kabul etmekle birlikte, Allah’ın rububiyetine  ve tasarrufuna bazı mahlukları ve sebepleri ortak ve yardımcı yapmaktır. Mesela, "Allah vardır, ama elmanın icadını elma ağacına ya da sebeplere bırakmıştır." diyerek, onun kainat üstündeki mutlak tasarruf ve idaresini inkar ediyorlar. Bu türden şirk çoktur. Hatta tarihteki şirk fikirlerinin kahir ekseriyeti bu türdendir diyebiliriz. Mekke müşrikleri de Allah’ı kabul ediyorlardı, lakin putları ona ortak koşuyorlar, bunlarla biz Allah’a yaklaşıyoruz diyorlardı.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Şirk-i hafî" ne demektir, açıklar mısınız?