"Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında bazı safdil hocaları veya bid’a taraftarları veya enaniyetli sofi meşreplileri, bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur’a karşı iki sene evvel İstanbul’da..." Kimdir bunlar, neden bunu yapıyorlar?


Safdil hocalar ve sofi meşrep kimseler, tam manası ile ıslah-ı nefis edemedikleri için, hasetlik ve enaniyet gibi manevi hastalıkların pençesine düşerek, muvaffakiyete ulaşmış Allah dostlarına rakip ve düşman tavrını alabiliyorlar. Bu halleri tamamen nefsin esiri olmalarından dolayıdır, yoksa İslam’a ve hakikatlere düşman oldukları için böyle davranıyor değiller.

Tarih boyunca bu tip hoca ve şeyhler olmuştur ve olacaktır da. Onların istikamet ve ıslahı için dua etmek gerekir.