"...bir vahyin hükmüyle değildir ki, hakikatten uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır." Buradaki "İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır." cümlesinin konuyla irtibatını anlamadm, yardımcı olur musunuz?


Kıyametin vakti meselesinin gizli ve belirsiz bırakılmasında hikmet ile illet ayrıdır. Hikmet açısından kıyametin vaktinin belirsiz bırakılması gerekiyor. Zira kıyamet, şahsi ecel gibi insanları teyakkuza ve kalbi uyanıklığa sevk ediyor. Yani kıyametin müphem olmasının hikmeti, kalbi intizar ve ihtizardır.  

İllet ise ayetin ya da Peygamberimizin (asm) kıyametin vaktini tayin etmeyi  men etmesine bakar. Yani Allah ve Resulü (asm) yasak ettiği için, sahabeler kıyametin vakti hususunda araştırma ihtiyacı hissetmemişler. Ki kendilerinden bin beş yüz yıl sonra vuku bulacağına muttali olsunlar.