Teşehhüdün "Mirac gecesinde Cenâb-ı Hak ile Resulünün bir mükâlemeleri" olduğuna dair kaynak var mı?


Namazda okunan teşehhüd'e tahiyyât denir.

Tahiyyât, Hz. Muhammed (asm)'in Mirac gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır. Allah ile onun arasındaki mesâfe, iki yay kadar yahut daha az kalınca (Necm, 53/9), Allah'a selâmlarını şöyle arzetti:

"Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler, mülk, azamet Allah'a mahsustur."

Yüce Allah şöyle mukâbele etti:

"Ey Peygamber! Selâm sana. Allah'ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun."

Hz. Muhammed (s.a.s) şöylece yeniden söz aldı:

"Selâm ve esenlik bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun." (Kurtubî, Tefsir, III, 425)

Peygamber efendimizin arzetmesi, Allah Tealanın da mukabele etmesi mükâlemedir.