"En hürriyetperver maskesini takan, (İ.G.) elini uzatıp arıyor. Nerede Hıristiyan bulsa hayat veriyor. İşte Habeş, Sudan. İşte Tayyar, Artuşi. İşte Lübnan, Huran. İşte Malsor ve Arnavut. İşte Kürt ve Ermeni, Türk ve Rum, ilâ âhir." İzah eder misiniz?


"İşte, o nokta-i istinat, her taraftan ellerini uzatan dindaşlarının uruk-u hayatına kuvvet vermeye ve İslâmların en can alacak damarlarını kesmeye her vakit âmade ve dessas, medenî engizisyon taassubuyla, maddiyunun dinsizliğiyle yoğrulmuş ve medeniyetlerinin galebesiyle mest-i gurur olmuş bir müsellâh kitlenin kışlası veya büyük bir kilisesi olan Avrupa'nın medeniyetidir."

"Görülmüyor mu ki, en hürriyetperver maskesini takan, (İ.G.) elini uzatıp arıyor. Nerede Hıristiyan bulsa hayat veriyor. İşte Habeş, Sudan. İşte Tayyar, Artuşî. İşte Lübnan, Huran. İşte Malsor ve Arnavut. İşte Kürt ve Ermeni, Türk ve Rum, ilâ âhir..."(1)

Üstad Hazretleri burada İslam aleminin gerilemesi ve Hristiyan dünyasının ilerlemesinin maddi ve manevi iki sebebinden manevi sebebi izah ediyor.

Evet, Hristiyanların ilerlemesindeki manevi sebep, birbirlerine dayanak noktası olmasından dolayıdır. Dünyanın neresinde bir Hristiyan olsa Hristiyanların çoğu onların arkasında bir kuvvet ve bir dayanak noktası oluyorlar. Özellikle misyoner hareketler ve bu hareketin arkasındaki İngiliz kuvveti, Hristiyanların organize olmasında ve dayanışmasında önemli bir faktör ve saiktir.

İngiltere, güya hürriyet ve demokrasinin beşiği sayılıyor, lakin iş dindaşlığa geldiği zaman hiç de öyle davranmıyor. Hristiyan dünyasına karşı hami ve müşfik iken, İslam dünyasına karşı medenî engizisyon taassubuyla gayet zalim, mütecaviz ve sömürgeci oluyor.

(1) bk. Sünuhat, Devaü'l-Ye's.